THÁNG 1

Du Lịch Nhật Bản

Bùi Văn Cao

22349002671150

Máy tính bảng Lenovo

Ngân Lê Nữ Quỳnh

32340780178728

Cặp vé xem phim BHDStar

Nguyễn Ngô Minh Huy

17113270909106

Cặp vé xem phim BHDStar

Anh Tuấn Nguyễn

22344859911142

Cặp vé xem phim BHDStar

Lương Thị Mỹ Hòa

22340129960777

Cặp vé xem phim BHDStar

Kim Dung Nguyễn Thị

32343972670900

Cặp vé xem phim BHDStar

Lê Anh Tuấn

12341864801220

THÁNG 12 ĐỢT 2

Du Lịch Thái Lan

Lê Vũ

13145523158032

Máy tính bảng Lenovo

Nguyễn Quỳnh Anh

12342914367821

Cặp vé xem phim BHDStar

Thảo Nguyễn Đình

32340428126788

Cặp vé xem phim BHDStar

Tạ Hồng Tuyết Trang

17119574133343

Cặp vé xem phim BHDStar

Nghi Đinh Vũ Hân

13577160634949

Cặp vé xem phim BHDStar

Dương Duy Tùng

17110377007389

Cặp vé xem phim BHDStar

Vu Hang Nga

13579709215844

Cặp vé xem phim BHDStar

Hải Đăng Phạm Thọ

12342273807193

THÁNG 12 ĐỢT 1

Du Lịch Thái Lan

Nguyễn Quang Vũ

13570800331650

Máy tính bảng Lenovo

Nguyen Van Nhan

17117507558118

Cặp vé xem phim BHDStar

Phan Thi Ngoc Phuong

17116841532688

Cặp vé xem phim BHDStar

Bùi Lý Ngọc Nhi

12342646352174

Cặp vé xem phim BHDStar

Nguyễn Thụy Vy

12340143235093

Cặp vé xem phim BHDStar

Phạm Văn Minh

8453361750565

Cặp vé xem phim BHDStar

Hoàng Duy Quang

12344684484947

THÁNG 11 ĐỢT 2

Du Lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Cường Trần Viết

12341841354674

Máy tính bảng Lenovo

Hoàng Sơn Huyền

7284560403660

Cặp vé xem phim BHDStar

Thịnh Nguyễn Phúc

12347899824510

Cặp vé xem phim BHDStar

Lê Minh Hằng Trịnh

17115927106205

Cặp vé xem phim BHDStar

Đỗ Thu Thủy

13574147356789

Cặp vé xem phim BHDStar

Nguyễn Huỳnh Sơn

12343319111810

Cặp vé xem phim BHDStar

Kim Du Thiện

5114106150887

THÁNG 11 ĐỢT 1

Du Lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Nguyễn Thị Bảo Trâm

17117447311045

Máy tính bảng Lenovo

Nguyễn Thành Trung

17118009168869

Cặp vé xem phim BHDStar

Mai Tuyết Lan

17116458616614

Cặp vé xem phim BHDStar

Quý Nguyễn Đức

12349420938105

Cặp vé xem phim BHDStar

Đào Thị Thanh Hiền

12345455923592

Cặp vé xem phim BHDStar

Hiền Trần Vũ Ngọc

12349601162406

Cặp vé xem phim BHDStar

Trúc Trần Kim

12340119572153

THÁNG 10 ĐỢT 2

Du Lịch Hàn Quốc

Uyên Lê Nguyễn Phương

12348854943234

Máy tính bảng Lenovo

Trương Thị Trang

12347105605309

Cặp vé xem phim BHDStar

Trần Thị Mỹ Duyên

22344924141739

Cặp vé xem phim BHDStar

Thịnh Trần Tiến

22342867059512

Cặp vé xem phim BHDStar

Thanh Dương Ngọc

43212347288679

Cặp vé xem phim BHDStar

Sang Bùi Nhất

12349138720899

Cặp vé xem phim BHDStar

Tran Thi Bich Nhi

12343930929734

THÁNG 10 ĐỢT 1

Du Lịch Hàn Quốc

Tran Ngo Thuc Bao

17112149661534

Máy tính bảng Lenovo

Nguyễn Thị Hường

12346538851136

Cặp vé xem phim BHDStar

Tuyết Mai Nguyễn Thị

6697906733658

Cặp vé xem phim BHDStar

Bùi Hữu Nhật Vinh

12342131658942

Cặp vé xem phim BHDStar

Huyen Pham Thanh

17115440029047

Cặp vé xem phim BHDStar

Long Dư Quốc

32341280755984

Cặp vé xem phim BHDStar

Nguyen Chi Thanh

8223860493348

THÁNG 9 ĐỢT 2

Du Lịch Nha Trang - Đà Lạt

Huy Nguyễn Hoàng Anh

12347462317965

Máy tính bảng Lenovo

Anh Lương Phụng Hoàng

12349898816098

Cặp vé xem phim BHDStar

TUYỂN PHẠM TRÍ

12347351487726

Cặp vé xem phim BHDStar

Trần Thảo Uyên

12344233698028

Cặp vé xem phim BHDStar

Trần Thị Mỹ Duyên

32343300326928

Cặp vé xem phim BHDStar

Nguyễn Thị Hồng Chi

12349350023081

Cặp vé xem phim BHDStar

Ngọc Anh Phan Thị

9508261660530

THÁNG 9 ĐỢT 1

Du Lịch Nha Trang - Đà Lạt

Lam Thi Nhut Tran

12344545424551

Máy tính bảng Lenovo

Thị Quy Phúc Đinh

8645609319528

Cặp vé xem phim BHDStar

bao han ho

6602660964353

Cặp vé xem phim BHDStar

Tuấn Phạm Văn

22342109990663

Cặp vé xem phim BHDStar

Nhu Thuy Hoang Thi

2775361173195

Cặp vé xem phim BHDStar

Trang Lê Bảo

12347113761216

Cặp vé xem phim BHDStar

Lâm Hoàng Long

22344277668788

THÁNG 8 ĐỢT 2

Du Lịch Singapore

Đào Thị Phụng

4420601794451

Máy tính bảng Lenovo

Lan Trần Lý Hoàng

12340922856353

Cặp vé xem phim BHDStar

Khương Lê Tấn

12341348105154

Cặp vé xem phim BHDStar

Tấn Bình Bùi Vũ

6524560168017

Cặp vé xem phim BHDStar

Trần Hoàng Sơn

12347472752600

Cặp vé xem phim BHDStar

Dương Bạch Ngọc Hải

12349795580679

Cặp vé xem phim BHDStar

Trần Hoàng Minh

12345576015019

Cặp vé xem phim BHDStar

Han Le Tran Hong

1133162545037

Cặp vé xem phim BHDStar

Tran Thi Kim Thanh

12346937526110

Cặp vé xem phim BHDStar

Định Nguyễn Công

22342170017573

THÁNG 8 ĐỢT 1

Du Lịch Singapore

Trần Khôi Nguyên

12340655332131

Máy tính bảng Lenovo

Thịnh Nguyễn Hữu

32349014699394

Cặp vé xem phim BHDStar

Nguyen Ngoc Xuan

12347849878783

Cặp vé xem phim BHDStar

Sang Nguyen Quang

12347568739203

Cặp vé xem phim BHDStar

Duong Quoc Tuan

9251262642322

Cặp vé xem phim BHDStar

Quoc Khanh Huynh Nguyen

12343265382506

Cặp vé xem phim BHDStar

Trinh Nguyen Duy Khanh

12344656687877