Clip quay số Đợt 1 Tháng 8.

Khởi động buổi rút thăm đợt 2 tháng 8.

Clip quay số Đợt 2 Tháng 8.

Clip quay số Đợt 1 Tháng 9 (Video 1).

Clip quay số Đợt 1 Tháng 9 (Video 2).

Clip quay số Đợt 1 Tháng 9 (Video 3).

Clip quay số Đợt 2 Tháng 9.

Clip quay số Đợt 2 Tháng 10.

Clip quay số Đợt 1 Tháng 11.

Clip quay số Đợt 2 Tháng 11.

Clip quay số Đợt 1 Tháng 12.

Clip quay số Đợt 2 Tháng 12.